Hoá đơn bán lẻ hello kitty kute

Mẫu hoá đơn bán lẻ hello kitty kute
Quy cách:

In 1 màu xanh
Kích thước A5: 14.5×21
Giấy carbonless 2 liên
Đóng kim thành phẩm 100 tờ/cuốn, đóng răng cưa để xé.

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin