In phong bì – in bao thư

Lưu ý: Giá chưa bao gồm 10% VAT, phí thiết kế và phí vận chuyển.

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 1
 • Chất liệu: Giấy Fort 100gsm
 • Kích thước 12x22cm nắp 3.5cm
 • In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn (MSK: 01 – 12×22)
 • Kéo keo miệng 5mm + 500đ/ cái

(Lưu ý: + In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá;

+ Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế.)

Số lượng (cái)

Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
(VNĐ)
Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian Ghi chú

50

8,000 In nhanh có thể in nắp
100 6,000 4,500 450,000 3-5 ngày

In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư

200

5,000 3,000 600,000 3-5 ngày
300 2,800 840,000

3-5 ngày

500

2,200 1,100,000 3-4 ngày
1000 2,000 2,000,000

5-7 ngày

2000

1,700 3,400,000 5-7 ngày
3000 1,300 3,900,000 5-7 ngày

5000

1,100 5,500,000 7 – 10 ngày
10000 880 8,800,000 10 – 13 ngày

In bao thư

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 2
 • Chất liệu: Giấy Fort 100gsm/ Giấy Fort 120gsm (+ 800đ/ cái)
 • Kích thước 16x16cm
 • In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái

(Lưu ý: + In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá;

+ Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế.)

Số lượng (cái)

Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
(VNĐ)
Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian

Ghi chú

50

10,000 In nhanh có thể in nắp
100 7,000 4,500 450,000 3-5 ngày

In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư

200

6,000 3,500 700,000 3-5 ngày
300 2,500 750,000

3-5 ngày

500

2,100 1,050,000 3-4 ngày
1000 1,800 1,800,000

5-7 ngày

2000

1,500 3,000,000 5-7 ngày

3000

1,400 4,200,000 5-7 ngày
5000 1,200 6,000,000

7 – 10 ngày

10000

900 9,000,000 10 – 13 ngày

 

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 3
 • Chất liệu: Giấy Fort 100gsm/ Giấy Fort 120gsm (+ 500đ/ cái)
 • Kích thước 16×23 nắp 3.5cm
 • In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm + 500đ/ cái

(Lưu ý: + In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá;

+ Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế.)

Số lượng (cái)

Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
(VNĐ)
Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian

Ghi chú

50

10,000

In nhanh có thể in nắp

100

7,000 5,000 500,000 3-5 ngày

In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư

200

6,000 4,000 800,000 3-5 ngày
300 3,000 900,000

3-5 ngày

500

2,500 1,250,000 3-4 ngày

1000

2,600 2,600,000 5-7 ngày

2000

1,700 3,400,000 5-7 ngày
3000 1,600 4,800,000

5-7 ngày

5000 1,400 7,000,000

7 – 10 ngày

10000 1,000 10,000,000 10 – 13 ngày

Bao thư lớn

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 4
 • Chất liệu: Giấy Fort 120gsm
 • Kích thước 25×34.5 nắp 3.5cm
 • In màu, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái

(Lưu ý: + In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá;

+ Màu sắc sản phẩm có thể không đồng nhất 100% so với file thiết kế.)

Số lượng (cái)

Đơn giá (in nhanh)
Thời gian: 24h
(VNĐ)
Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian Ghi chú
50 16,000

In nhanh có thể in nắp

100

12,000 6,500 650,000 3-5 ngày In 2 mặt là in mặt trước và mặt sau bao thư

200

10,000 5,500 1,100,000

3-5 ngày

300 5,500 1,650,000 3-5 ngày

500

4,800 2,400,000 3-5 ngày
1000 3,000 3,000,000 5-7 ngày

2000

2,300 4,600,000 5-7 ngày
3000 2,000 6,000,000 5-7 ngày

5000

2,200 11,000,000 7 – 10 ngày
10000 1,800 18,000,000 10 – 13 ngày

 

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 5
 • Chất liệu: Giấy Kraft ST-F003
 • Kích thước 12x22cm, nắp 3cm, in 1 mặt
 • In NHIỀU MÀU, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái

(Lưu ý: In chất liệu khác, bế khác khuôn, in nắp, in 2 mặt, gia công khác,…liên hệ báo giá.).

Số lượng (cái)

Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian Ghi chú
100 5,000 500,000 4-5 ngày

200

4,000 800,000 4-5 ngày
300 3,500 1,050,000

4-5 ngày

500

3,000 1,500,000 4-5 ngày
1000 2,800 2,800,000 4-5 ngày

2000

2,000 4,000,000 5-7 ngày

 

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 6
 • Chất liệu: Giấy Kraft ST-F003
 • Kích thước 12x22cm, nắp 3cm, in 1 mặt
 • In MÀU TRẮNG ĐỤC, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái
 • Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in, màu trắng được in thẳng lên giấy Kraft.

Số lượng (cái)

Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian Ghi chú
100 5,000 500,000 4-5 ngày

200

4,000 800,000 4-5 ngày

300

3,500 1,050,000 4-5 ngày
500 3,000 1,500,000 4-5 ngày

1000

2,800 2,800,000 4-5 ngày
2000 2,000 4,000,000 5-7  ngày

 

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 7
 • Chất liệu: Giấy Kraft ST-F003
 • Kích thước 12x22cm, nắp 3cm, in 1 mặt
 • In MÀU TRẮNG ĐỤC + ĐEN, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái
 • Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in, màu trắng được in thẳng lên giấy Kraft.

Số lượng (cái)

Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian Ghi chú
100 6,000 600,000 4-5 ngày

200

5,000 1,000,000 4-5 ngày

300

4,500 1,350,000 4-5 ngày
500 3,600 1,800,000

4-5 ngày

1000

3,200 3,200,000 4-5 ngày
2000 2,500 5,000,000 5-7 ngày

 

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 8
 • Chất liệu: Giấy Kraft ST-F003
 • Kích thước 25×34.7cm, in 1 mặt
 • In NHIỀU MÀU, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái
 • Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in.

Số lượng (cái)

Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian Ghi chú
100 8,000 800,000 4-5 ngày

200

7,000 1,400,000 4-5 ngày
300 6,800 2,040,000

4-5 ngày

500

5,600 2,800,000 4-5 ngày
1000 4,800 4,800,000 4-5 ngày

Có thể in 2 mặt

2000

3,000 6,000,000 5-7 ngày

Có thể in 2 mặt

 

 1. Bảng báo giá in phong bì/ bao thư quy cách 9
 • Chất liệu: Giấy Kraft ST-F003
 • Kích thước 25×34.7cm, in 1 mặt
 • In MÀU TRẮNG ĐỤC + NHIỀU MÀU, bế dán thành phẩm theo khuôn có sẵn
 • Kéo keo miệng 5mm +500đ/ cái
 • Không in màu nền, không lót trắng dưới phần tử in.

Số lượng (cái)

Đơn giá (in offset)

(VNĐ)

Thành tiền
In Offset
(VNĐ)
Thời gian Ghi chú
100 10,000 1,000,000 4-5 ngày

200

9,000 1,800,000 4-5 ngày
300 8,000 2,400,000

4-5 ngày

500

6,800 3,400,000 4-5 ngày
1000 5,600 5,600,000 4-5 ngày

Có thể in 2 mặt

2000

4,000 8,000,000 5-7 ngày

Có thể in 2 mặt

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC:
Hà Nội: 
65/64 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Hồ Chí Minh: 132 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7
Hà Tĩnh: 288 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh
Di động: 0922 05 05 50 hoặc 0929 05 05 50
Email: sales@vietprint.com
Website: www.vietprint.com
Giao hàng, thu tiền tận nơi trong toàn quốc!

1000/1000 - (5 bình chọn)
1000/1000 - (5 bình chọn)
Gọi điện