In tờ rơi

  1. Bảng giá in tờ rơi – tờ gấp khổ A6
A6 (10x20cm), 1-2 mặt, thời gian 2 ngày
Số lượng Giấy C150 Giấy C200 Giấy C300

100

700,000
200

900,000

300

1,200,000
400

1,300,000

500

800,000 1,000,000 1,500,000
1000 930,000 1,200,000

1,600,000

2000

950,000 1,300,000 2,000,000
3000 1,050,000 2,340,000

2,900,000

4000

1,100,000 2,490,000 3,800,000
5000 1,150,000 2,890,000

4,500,000

6000

2,100,000 3,000,000 4,800,000
8000 2,200,000 3,600,000

6,000,000

10000

2,300,000 3,800,000 7,500,000
20000 3,500,000 6,800,000

14,000,000

 

  1. Bảng giá in tờ rơi – tờ gấp khổ A5:
A5 (143.5x 210mm) 1-2 mặt, thời gian 2 ngày

Số lượng

Giấy C150 Giấy C200 Giấy C300
100 650,000 700,000

800,000

200

735,000 785,000 900,000
300 850,000 1,100,000

1,200,000

400

850,000 1,100,000 1,300,000
500 850,000 1,100,000

1,400,000

1000

950,000 1,300,000 2,100,000
2000 1,050,000 1,400,000

2,880,000

3000

1,710,000 2,400,000 3,700,000
4000 1,850,000 2,600,000

5,300,000

5000

2,200,000 3,000,000 6,000,000
6000 2,300,000 3,300,000

7,400,000

8000

3,000,000 3,800,000 9,300,000
10000 3,800,000 4,000,000

12,240,000

20000

5,600,000 7,000,000

22,000,000

 

  1. Bảng giá in tờ rơi – tờ gấp khổ A4:
A4 (210x290mm) 1-2 mặt, thời gian 2 ngày

Số lượng

Giấy C100 Giấy C150 Giấy C200 Giấy C300
100 700,000 790,000 820,000

840,000

200

1,100,000 1,260,000 1,300,000 1,320,000
300 1,500,000 1,700,000 1,750,000

1,800,000

400

2,100,000 2,300,000 2,350,000 2,400,000
500 760,000 1,100,000 1,300,000

2,000,000

1000

1,000,000 1,300,000 1,400,000 2,600,000
2000 1,320,000 1,400,000 2,600,000

4,400,000

3000

1,660,000 2,400,000 3,300,000 6,240,000
4000 2,580,000 2,600,000 3,800,000

9,300,000

5000

2,800,000 3,000,000 4,000,000 10,300,000
6000 3,000,000 3,300,000 4,500,000

12,000,000

8000

3,600,000 3,800,000 5,840,000 16,000,000
10000 3,800,000 4,000,000 7,000,000

19,200,000

20000

6,800,000 7,000,000 13,000,000

37,500,000

 

  1. Bảng giá in tờ rơi – tờ gấp khổ A3:
A3 (290x420mm) 1-2 mặt, thời gian 2 ngày

Số lượng

Giấy C100 Giấy C150 Giấy C200 Giấy C300
100 1,600,000 1,700,000 1,800,000

2,000,000

200

1,650,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000
300 1,800,000 2,000,000 2,200,000

2,400,000

400

2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,800,000
500 1,360,000 1,400,000 2,600,000

3,000,000

1000

1,500,000 1,600,000 2,800,000 4,800,000
2000 2,200,000 2,400,000 4,000,000

7,680,000

3000

3,320,000 3,450,000 4,500,000 11,520,000
4000 3,400,000 3,600,000 6,000,000

16,200,000

5000

3,600,000 3,800,000 6,500,000 18,000,000
6000 5,100,000 5,400,000 7,200,000

21,600,000

8000

7,300,000 7,600,000 12,000,000 28,000,000
10000 7,500,000 7,900,000 14,000,000

33,000,000

20000

1,120,000 11,600,000 25,000,000

60,000,000

*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí thiết kế, 10% VAT, phí vận chuyển
Chưa bao gồm cán màng, gia công thành phẩm khác.

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC:
Hà Nội:
32 Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
Hồ Chí Minh: 270 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Hà Tĩnh: 288 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh
Tổng đài đặt hàng: 1900 0313
Di động: 0916 50 72 27
Email: sales@vietprint.com
Website: www.vietprint.com
Giao hàng, thu tiền tận nơi trong toàn quốc!

Gọi điện